• baramundi Management Suite

    baramundi Management Suite – zdalne i zautomatyzowane zarządzania urządzeniami końcowymi  baramundi Management Suite to narzędzie do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM – Unified Endpoint Management), i…

  • Systemy bezpieczeństwa typu NAC

    Systemy bezpieczeństwa typu NAC (ang. Network Access Control) są pierwszą linią ochrony sieci firmowej. Większość organizacji nie ma wdrożonych tego typu rozwiązań przez co wprost umożliwia…